MU Sinh Mệnh | TEST: 07/07 - OPEN: 09/07

KHẢM SOCKET GIÁP TRỤ VÀ VŨ KHÍ CHO TỪNG CLASS (THAM KHẢO)

 

Cách khảm Vũ khí
+Khảm vũ khí : DL - DK – MG - RF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Sét 8%
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí Sum - DW

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Lửa ma lực 20
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí cho EF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Sét 8%
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm cho khiêng thi cho thêm 30% tăng phòng thủ cho khiêng


Cách khảm đồ
*MG-DW-DL-RF khảm như nhau

 • Socket 1 -Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
 • Socket 5 - Nước PTK 30%

 

*EF

 • Socket 1 -Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
 • Socket 5 - EF ko khảm PTK 30 mà khảm Phòng thủ 30*DK-SUM

 • Socket 1 - Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phản hồi 5% >
 • Socket 5 - Nước <Phòng thủ 30>

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Lịch Open chính thức Máy chủ MU Sinh Mệnh - 13h ngày 9/7 [đọc: 2237] 07-07-2021
Tặng 2 lần ReLife = 27.000 point và 2 tỷ Zen khi tạo nhân vật trong thời gian Test [đọc: 2055] 07-07-2021
Tặng 10 triệu vnd trong tài khoản để Test đồ Webshop [đọc: 1764] 07-07-2021
Cần đọc ngay để tránh bị lừa đảo, giả mạo [đọc: 1558] 07-07-2021
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 3769] 07-07-2021
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 3751] 07-07-2021
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 1519] 07-07-2021
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 3676] 07-07-2021
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 3401] 07-07-2021
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 3483] 07-07-2021
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 3930] 07-07-2021
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 3489] 07-07-2021
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 3478] 07-07-2021
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 3451] 07-07-2021
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 3914] 07-07-2021
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 4015] 07-07-2021
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 4630] 07-07-2021
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 4702] 07-07-2021
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 3863] 07-07-2021
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 4034] 07-07-2021
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 4146] 07-07-2021
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 3817] 07-07-2021
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 3874] 07-07-2021
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 7704] 07-07-2021